Metsa ost

Ostame:

Millal on metsa ost hea idee ja millal müüa oma metsas raieõigust?

Oma töös puutume päevast päeva kokku raiete ostuga, kus on jäädud ilmselgelt selle müügiga hiljaks. Kõik on kuulnud lauset: “küps mets ajaga enam väärtuslikumaks ei muutu”. Paljud metsafirmad kasutavad analoogseid lauseid oma reklaamlausetes ja ka kliendiga suhtlemisel, kuid mõte jääb siiski samaks. Reeglina kipub küps mets aastatega oma väärtust metsaomaniku jaoks kaotama. Raieküps mets hakkab aastatega ligi tõmbama erinevaid haigusi, milleks on näiteks kuuse puhul juurepess ja haab armastab haavataelikuga maad jagada. Reaalses elus on need haigused juba olemas ka nooremal metsal, kuid mõte on siiski see, et kui taoline haigus on metsas sees, siis aja jooksul see süveneb kiirelt ning mets kaotab oma palgi väärtuse küttepuu tasandile, rahaliselt kaotab selline puit oma väärtust kohati kümme korda. Seega, kui metsas on sees haigus või on muutunud raieküpseks vanuse ja puidu diameetri nõude osas, oleks mõistlik teha raie. Esimese variandi puhul aitab sanitaarraie, kuid küps mets tähendab siiski lageraiet ning õigel ajal raiutud mets on investeering metsaomaniku rahakotile ning loodus saab alustada uue elutsükliga. Metsamaterjal on samasugune loodusvara nagu iga teine loodusvara mida inimkond vajab. Siinkohal me ei taha propageerida massilist metsade raiumist, vaid vastutustundliku majandamist vastavalt seadustele ja metsaomanike huve silmas pidades.

 

Mida näitab metsamajandamise kava raiete osas?

Paljud erametsaomanikud lasevad omale säästva metsamajandamise kava teha, kuid millal vajalike raideid ette võtta paraku ei tea. Loomulikult jälgitakse kava soovitusi, kuid nagu ikka, on kava SOOVITUSLIK.

Metsamajanduskavale märgitud raided on tehtud kava koostamise ajal kehtivate normide alusel, kuid kuna kava kehtib kümme aastat, võib juhtuda, et mõni eraldus on saanud kehtivuse ajal raieküpseks. Sellisel puhul ei pruugigi igapäevaselt metsaga mitte tegelev erametsaomanik teada , et harvendusraide asemel saaks teha juba lageraiet.

Raiete puhul on määratud alati puu vanus vastavalt pinnase boniteedile millisel juhul tohib mingit enamus puu liigiga eraldust raiuda või mitte. Tihti võib olla ka nii, et vanus ei anna luba lageraiet teostada aga puu diameeter annab siiski õiguse raide läbiviimiseks (kava tegemise hetkel ei pruukinud veel läbimõõt raiet lubada). Näiteks, kui männil ei anna vanus raideks vajaliku aastaid välja, tuleks vaadata kas diameeter on saavutanud nõutud läbimõõdu, milleks tänasel päeval on 28cm. (paneme lähiajal üles oma lehele tabeli vanuste ja diameetrite nõuded).

Kui omate raieküpset metsa, kuid oletame, et hoiate seda tuleviku tarbeks, oleks tark siiski metsamajanduse kava andmeid piiluda. Kui kavasse on märgitud mingile eraldusele kuusele või mis tahes puidule mingi haigus, tähendab see seda, et selline mets ei ole enam investeering. See mets vajab raiet, kuigi looduse mitmekesistmise mõttes on kuivav ja langenud puu vajalik. Kui kuusel on sees juurepess, võib kava kehtivuse ajal kaotada mets oma väärtust, sõltuvalt kahjustuse suurusest, kuni pool oma väärtusest, kui mitte isegi rohkem.